Film – Varför överenskommelser?

”Överenskommelser är en illustration över vår samtid”, menar Håkan Johansson, forskare vid Lunds universitet. I denna film diskuterar han, tillsammans med Lars Bryntesson, Regeringskansliet, och Dan Ericsson, särskild utredare, vad det finns för möjligheter och utmaningar med överenskommelser som samverkansform.

Överenskommelser för ett stärkt civilsamhälle

Överenskommelser för ett stärkt civilsamhälle