Kontakt

Anslutning till Överenskommelsen Skåne

Regionala idéburna organisationer som vill ansluta sig till Överenskommelsen Skåne kan göra det genom att fylla i följande blankett: Ansökan om anslutning till Överenskommelsen Skåne

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller idéer gällande Överenskommelsen Skåne!

Mattias Larsson
kontaktperson Idéburen sektor
mattias@natverket.org
0705-81 73 00

Ann-Christine Lundkvist
kontaktperson Region Skåne
ann-christine.lundkvist@skane.se
044 – 309 32 38

Katarina Carlzén
kontaktperson Länsstyrelsen Skåne
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se
010-224 12 73