Andra överenskommelser

Sagt om överenskommelser:

”Fenomenet överenskommelser är en illustration över vår samtid”

”Överenskommelser är ett ramverk och ett verktyg att använda när det offentliga och idéburna ska ta sig an gemensamma utmaningar”

”De bestämmer spelreglerna för samverkan”

”Överenskommelser är avsiktsförklaringar som antagits för att främja de idéburna organisationernas roll som röstbärare och utförare inom samhällsutvecklingen”

”Jag tycker man ser en förändring i hela samhället – där man talar om ett närmande mellan idéburen sektor och offentligheten”