Långsiktighet

bubblor_650

Den idéburna sektorn i Skåne ska ges förutsättningar att planera långsiktigt och för en hållbar utveckling. En bred politisk förankring är viktig för att få en förutsägbarhet som möjliggör en långsiktighet vad gäller planering och arbete.