Film – Varför överenskommelser?

”Överenskommelser är en illustration över vår samtid”, menar Håkan Johansson, forskare vid Lunds universitet. I denna film diskuterar han, tillsammans med Lars Bryntesson, Regeringskansliet, och Dan Ericsson, särskild utredare, vad det finns för möjligheter och utmaningar med överenskommelser som samverkansform.

Överenskommelser för ett stärkt civilsamhälle