Partnerskap

iop650

Samverkan och Idéburen sektor och ideellt engagemang är två av överenskommelsens utvecklingsområden.

Samverkan ska fördjupas mellan samhällssektorerna, bland annat genom att utveckla uppdragsformer som förbättrar möjligheterna för den idéburna sektorn att medverka till mångfald och alternativa utföranden av produkter och tjänster.

Idéburen sektor och det ideella engagemanget ska utvecklas, bland annat genom att utveckla olika stödsystem för den idéburna sektorn. Syftet med stödsystemen är att skapa en långsiktig trygghet och framtida utvecklingsmöjligheter.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en ny form av samverkan mellan idéburna organisationer och offentlig sektor. IOP kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form.

IOP-avtal skrivs ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Med den här formen av partnerskap får idéburna organisationer en långsiktig finansiering för sin verksamhet, vilket gör att man kan planera bättre och fokusera mer på innehållet i verksamheten.

Många skånska IOP
Överenskommelsen Skåne har under några år arbetat med att skapa förutsättningar för idéburet offentligt partnerskap. I Skåne finns idag många regionala och lokala IOP i Skåne.

På regional nivå driver till exempel Skåne Stads­mission en öppen hälso- och sjukvårdsmottagning, Fontänhuset bedriver verksamhet för psykosocial rehabilitering, RFSL/RFSU har en sexualterapeutisk mottagning och Psoriasis­förbundet genomför ljusterapi.

Läs mer:

Idéburet offentligt partnerskap – långsiktigt utvecklingsarbete i samverkan

Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten?

Information om IOP på Forums webbplats