Utbildningar och konferenser

citron_650

Inom ramen för Överenskommelsen Skåne pågår samverkan och dialog på många olika sätt och nivåer. Bland annat arrangeras konferenser, seminarier, workshops och utbildningar. Här nedan beskrivs några återkommande arrangemang och aktiviteter. Utöver dessa arrangemang anordnas även seminarier, samtal och annat, allt eftersom utmaningar och situationer dyker upp.

Regionalt forum
Varje år arrangeras ett Regionalt forum av Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne och NÄTVERKET–Idéburen sektor Skåne. Forumets syfte är att utifrån Överenskommelsen Skåne sprida kunskap om idéburen och offentlig samverkan och inspirera till nytänkande och medskapande.

Almedalen
Första veckan i juli varje år pågår Almedalsveckan i Visby. Många politiker och representanter för det offentliga Sverige finns på plats, liksom många aktörer från näringsliv, idéburen sektor och lärosäten. Överenskommelsen Skåne har funnits på plats 2015 och 2016 och arrangerat seminarier och samtal.

Mötesplats Skåne
Varje år i augusti arrangerar Region Skåne konferensen Mötesplats Skåne, som är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Mötesplats Skåne erbjuder seminarier, samtal och nätverkande kring Skånes utveckling. Överenskommelsen Skåne deltar varje år i olika samtal och seminarier.

Processledarträffar
Någon gång om året arrangeras regionala processledarträffar för lokala idéburna offentliga dialogprocesser och överenskommelser i Skåne. Tanken med dessa träffar är att deltagarna ska inspireras, dela erfarenheter och lärdomar och delge varandra metoder och modeller för idéburet offentligt medskapande.

Medskapande ledarskap
Överenskommelsen Skåne deltar i ett nationellt nätverk för medskapande ledarskap, där landsting, regioner, kommuner och idéburna driver utvecklingen framåt och skapar förutsättningar för ett ledarskap i förändring i hela samhället.

Skåne Innovation Week
En gång om året arrangeras Skåne Innovation Week, som är ett samarrangemang av många aktörer. Denna vecka är en del i arbetet med att stärka Skånes innovations- och entreprenörskapsförmåga. Överenskommelsen Skåne arrangerar samtal och seminarier under veckan.

Idéburet offentligt partnerskap
Överenskommelsen Skåne har i flera år arbetat med att utveckla och testa samverkansmodellen Idéburet offentligt partnerskap (IOP). I arbetet med IOP samverkar Överenskommelsen Skåne med nationella och andra regionala aktörer för att sprida information om modellen. Bland annat har en nationell IOP-konferens anordnats samt utbildningar i IOP-modellen.