Internationellt

medmanniska

Alla europeiska länder står inför stora samhällsutmaningar. Flyktingsituationen, en åldrande befolkning, ett växande utanförskap och stor arbetslöshet bland unga är några exempel på utmaningar vi har framför oss. Många av dessa utmaningar går inte att lösa inom det traditionella systemet, där den offentliga sektorn i stort sett har hela ansvaret för välfärden. För att få hållbara lösningar måste alla delar och sektorer av samhället hjälpas åt.

I många länder har denna insikt gjort att man har börjat samverka på nya sätt, till exempel mellan offentlig och idéburen sektor. På allt fler håll har man insett vikten av att ta tillvara den enorma potential som finns i idéburen sektor, att organisationer och föreningar i denna sektor kan bli en del av lösningen.

I flera länder har så kallade avtal eller kontrakt skrivits mellan offentlig och idéburen sektor, som liknar de överenskommelser som finns i Sverige. Storbritannien var först ut med The Compact. Frankrike, Estland, Italien och Danmark är andra exempel på länder som har ingått någon typ av överenskommelse mellan offentlig och idéburen sektor.

Den europeiska koden

År 2009 tog Europarådets INGO-konferens (konferensen för internationella icke-statliga organisationer) fram Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. I denna skrift ges exempel på hur medborgare genom engagemang i idéburna organisationer kan delta i den politiska beslutsprocessen. Koden är tänkt att fungera som ett verktyg som myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att planera och utvärdera sitt samarbete.