Lokala överenskommelser

lokalokommelser_650

I flera av landets kommuner pågår lokala överenskommelser mellan kommunen och idéburna organisationer. Dessa överenskommelser reglerar samverkan mellan parterna för att hitta gemensamma lösningar på lokala samhällsutmaningar.

En fungerande lokal överenskommelse ger förutsättningar för jämbördig samverkan inom områden där föreningar är aktiva som till exempel kultur, idrott och hälsa, socialt engagemang och utbildning.

Hur parterna representeras i en lokal överenskommelseprocess kan se olika ut, men det är av stor vikt att förankringen inom respektive part är bred. På den offentliga sidan är det viktigt att representanter från flera politiska partier och tjänstemän från olika förvaltningar är involverade i dialogen. Från den idéburna sidan ska helst så många delar som möjligt av sektorn vara representerad för att få in så mycket kunskap och många perspektiv som möjligt.

I Skåne finns lokala överenskommelser i HelsingborgTrelleborg, Kristianstad och Malmö.