Film – Så jobbar vi

Vad har Överenskommelsen Skåne inneburit i praktiken? Vilka konkreta resultat kan vi se? I denna film visas några exempel på projekt och processer som på olika sätt har anknytning till överenskommelsen.

Så omsätter vi Överenskommelsen i handling