Mångfald

Tillsammans ska vi bidra till och underlätta framväxten av nya organisationer och utförare samt olika former av samverkan och avtal. Med mångfald menar vi att samhället ska välkomna idéburna organisationer och utförare med olika värdemässiga och metodologiska utgångspunkter och med olika lösningar på samhällets utmaningar. Olikheten ska betraktas som en tillgång hos den mångfald av idéburna organisationer som bygger på demokratiska värden.