Dialog

Relationen mellan idéburna organisationer och offentliga aktörer ska präglas av ansvar, ömsesidighet och tillit. Målet med dialogen är att skapa förståelse och förtroende för varandra. Dialogen ska utgå från de olika aktörernas förutsättningar och ta tillvara de olika perspektiven och kompetenserna som finns inom de olika sektorerna. Samverkansformerna ska vara öppna, regelbundet återkommande och präglas av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt.