Filmer om Överenskommelsen Skåne

Hur kom överenskommelsen till? Varför behövs den? Vad har den betytt? Vilka konkreta resultat har åstadkommits? Och vad händer framöver? I filmerna nedan försöker vi besvara dessa och andra frågor, genom att belysa olika perspektiv och låta många personer, som på olika sätt har varit eller är involverade i överenskommelsen, komma till tals.

Stort tack till alla som medverkat i filmerna!

Filmerna är gjorda på uppdrag av Region Skåne och är ett led i uppföljningsarbetet av överenskommelsen.

Överenskommelser för ett stärkt civilsamhälle

Berättelsen om Överenskommelsen Skåne

Så omsätter vi Överenskommelsen i handling

Målet – ett bättre samhälle för alla


Följande personer har arbetat med filmerna:

Projektledare: Kristina Malmberg
Filmning: Andreas Winblad
Klippning: Mattias Larsson
Foto: Øyvind Sviland, Mattias Larsson
Berättarröst: Sara Landqvist