Om oss

Sagt om Överenskommelsen Skåne:

”Överenskommelsen är ett ramverk för samverkan – för att vi ska kunna lösa de komplexa utmaningar som samhället står inför”

”Den har gett oss en grund och en bas att samverka utifrån och där politiken ser värdet i oss idéburna organisationer som en viktig samhällsbyggare”

”Överenskommelsen har vitaliserat Region Skåne och fått oss att gå utanför boxen och tänka i annorlunda banor”

”Den har gjort att vi har kommit in i sammanhang som vi inte varit med i innan”

”Överenskommelsen ger en stadga i samarbetet, till exempel när det inträffar akuta situationer”