Film – Principerna i praktiken

I filmen nedan berättar Louise Strand om hur Koncerninköp, Region Skåne har jobbat med att få in de sex principerna i sin verksamhet.