Öppenhet och insyn

oppenhet_650

Det ömsesidiga förtroendet och tilliten mellan idéburna och offentliga aktörer i Skåne bygger på viljan till öppenhet. För att parternas uppdrag ska kunna fullföljas krävs tillgänglig information och öppenhet i såväl offentlig som idéburen sektor.