Självständighet och oberoende

Idéburna organisationer i Skåne ska kunna ha en kritiskt granskande roll som röstbärare och opinionsbildare, utan att riskera samverkan eller sitt ekonomiska stöd i förhållande till det offentliga. För att säkerställa självständighet och oberoende måste vi skapa långsiktighet gällande beslut, finansiering och annat.