Så jobbar vi

Vad innebär Överenskommelsen Skåne i praktiken? Hur omsätter vi överenskommelsen i handling? Vilka konkreta resultat kan vi se?

Överenskommelsen har en utvecklingsplan som utgår från de fem utvecklingsområdena: samverkan, delaktighet och inflytande, idéburet entreprenörskap, idéburen sektor och ideellt engagemang samt lärande och forskning.

Här har vi samlat några exempel på projekt och processer som på olika sätt har anknytning till överenskommelsen och  dess utvecklingsområden.