Principer för samverkan

Överenskommelsen Skånes värdegrund bygger på sex principer om samverkan mellan idéburen och offentlig sektor: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

Våra sex principer för samverkan utgår från de principer som den nationella överenskommelsen på det sociala området har tagit fram.