Kontakt

Anslutning till Överenskommelsen Skåne

Idéburna organisationer med regionalt perspektiv som vill ansluta sig till Överenskommelsen Skåne kan göra det genom att fylla i följande blankett: Ansökan om anslutning till Överenskommelsen Skåne

En organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att en behörig företrädare för organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet. Det förutsätts att organisationer som vill ansluta sig till överenskommelsen bärs av värderingar som respekterar demokratiska principeroch alla människors lika värde.

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller idéer gällande Överenskommelsen Skåne!

Mattias Larsson
kontaktperson Idéburen sektor
mattias@natverket.org
0705-81 73 00

Lene Hansson
kontaktperson Region Skåne
lene.Hansson@skane.se,
044 – 309 31 42

Katarina Carlzén
kontaktperson Länsstyrelsen Skåne
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se
010-224 12 73