Kontakt

Anslutning till Överenskommelsen Skåne

Idéburna organisationer med regionalt perspektiv som vill ansluta sig till Överenskommelsen Skåne kan göra det genom att fylla i följande blankett: Ansökan om anslutning till Överenskommelsen Skåne

En organisation ansluter sig till överenskommelsen genom att en behörig företrädare för organisationen undertecknar anslutningsblanketten. Undertecknandet innebär att organisationen ansluter sig till överenskommelsen i sin helhet. Det förutsätts att organisationer som vill ansluta sig till överenskommelsen bärs av värderingar som respekterar demokratiska principeroch alla människors lika värde.

Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller idéer gällande Överenskommelsen Skåne!

 

Mattias Larsson
kontaktperson Idéburen sektor
mattias@natverket.org
0705-81 73 00

Anna Bäckman Arminen
kontaktperson för Region Skåne
anna.backmanarminen@skane.se
040-6753139